To będzie dość nietypowa licytacja. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć informuje, iż 22 listopada odbędzie się pierwsza licytacja lokalu niemieszkalnego, położonego w Chominie, w którym prowadzony jest Zakład Opieki Zdrowotnej. Cena wywoławcza wyniesie blisko 133 tys. złotych.

Licytacja odbędzie się 22 listopada o godzinie 14 w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209. Zlicytowany zostanie lokal niemieszkalny Chomino 29 – 29A/1. Jest on położony na parterze w budynku 2 – kondygnacyjnym. Wejście do przedmiotowego lokalu bezpośrednio z zewnątrz budynku od strony frontowej. Przedmiot wyceny posiada powierzchnię użytkową: 109,82m2.

W lokalu znajdują się: dwa gabinety, recepcja, pokój, pomieszczenie konferencyjne, dwa korytarze, dwa sanitariaty. W lokalu prowadzony jest Zakład Opieki Zdrowotnej. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla lokalu księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00021031/4. Suma oszacowania wynosi 177.290 złotych, a cena wywoławcza jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 132.967 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17.729,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu
o utracie rękojmi. Więcej informacji znajdziecie tutaj.