Już ponad 30 osób skorzystało z zabiegów w Ośrodku Terapii Hiperbarycznej w Gryficach. Dotychczas to leczenie nie było dla niech dostępne dostępne. Wykonano już 84 sesje wieloosobowe i 429 osobosprężeń. Od końca marca br. komora może obsłużyć 22 pacjentów dziennie.

Poprawa zdrowia, brak bólu i całkowity powrót słuchu – to niektóre efekty terapii hiperbarycznej w Gryficach! Do Ośrodka zgłosiły się osoby borykające się m.in. z przewlekłymi ranami, stopą cukrzycową, zapaleniem bakteryjnym kości i stawów, przeszczepami skóry, nagłą głuchotą idiopatyczną.

W planach jest dalsze zwiększanie dziennych możliwości i przejście w całodobową gotowość z leczeniem pacjentów w trakcie hospitalizacji, przyjmowaniem stanów nagłych jak zatrucie tlenkiem węgla, leczenie zatorów gazowych, choroby dekompresyjnej, oraz wczesne leczenia zagrożonych przeszczepów w przypadku ciężkich oparzeń ciała.