Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło w komunikacie prasowym, że pieniądze z UE dla inwestycji są w 100 procentach pewne. Wynika to z faktu, iż minął termin, w którym Komisja Europejska mogła zgłosić zastrzeżenia do zasadności unijnego dofinansowania dla tunelu.

– Zgoda Komisji Europejskiej na unijne dofinansowanie jest potrzebna zawsze wtedy, gdy koszty inwestycji przekraczają 50 milionów euro, a w przypadku inwestycji transportowych – 75 milionów – wyjaśnia minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. – Od czasu przesłania informacji o inwestycji do Komisji Europejskiej, ta ma 3 miesiące na wydanie negatywnej decyzji albo dodatkowe pytania. Ten termin upłynął wczoraj, bo informację przesłaliśmy komisji 26 marca. Mamy więc milczącą zgodę na dofinansowanie, a miasto ma pewność, że może dalej działać. Pieniądze unijne są w 100 procentach pewne.

Miasto inwestycję planuje zrealizować inwestycję do 2022 r. Jej wartość to prawie 913 milionów złotych, a dofinansowania unijnego – prawie 776 milionów złotych. Środki na inwestycję pochodzą z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-202. Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą ma nastąpić już 5 lipca.