Kolejna sądowa porażka radnego Anatola Kołoszuka w związku z publikacją „Wyborczym paszkwilem w Burmistrza. Syn kandydatki na radną atakuje ulotkami”,  która pojawiła się na łamach portalu kamienskie.info tuż przed wyborami. Po raz kolejny pełnomocnikowi KWW „Forum Kamieńskie” nie udało się przekonać Sądu o swoich racjach. Wszystko to jednoznacznie potwierdza, że Komitet lub związane z nim osoby zamierzały dopuścić się prowadzenia brudnej kampanii wyborczej.

Sąd apelacyjny w całości podzielił argumentację Sądu Okręgowego, który 19 października stwierdził, że wniosek Kołoszuka był nieuzasadniony. Na samym wstępie już SSO Katarzyna Krasny stwierdza, że mój materiał prasowy nie może zostać zakwalifikowany jako materiał wyborczy, ani forma agitacji wyborczej. W ocenie Sądu był on wyłącznie informacją o określonym zdarzeniu mającym miejsce w trakcie kampanii wyborczej.

W publikacji, która nie spodobała się Kołoszukowi przedstawiliśmy, w jaki sposób syn kandydującej do Rady Powiatu z „Forum Kamieńskiego” chciał ulotkami dyskredytować m.in. urzędującego Burmistrza. Kilka tysięcy ulotek od nastolatki trafiło ostatecznie do naszej redakcji zamiast skrzynek pocztowych. Lider Forum Kamieńskiego nie potrafił odpowiedzieć przed Sądem na pytanie, dlaczego unikał kontaktu pomimo licznych prób uzyskania komentarza co do strategii wyborczej „Forum Kamieńskiego” i brudnej kampanii zainicjowanej przez syna kandydatki do Rady Powiatu. W ocenie Anatola Kołoszuka artykuł był tzw. kampanią negatywną, mającą na celu zdyskredytowanie go w oczach wyborców. Tego zdania także nie podzielił Sąd.

Jak orzekła SSO Katarzyny Krasny z Sądu Okręgowego w Szczecinie „Niektóre fragmenty artykułu należy uznać jako informacje o faktach. Niewątpliwie do takich należą stwierdzenia wskazujące na zamówienie ulotek przez syna kandydatki oraz chęci ich rozprowadzenia (…) Wnioskodawca (przy. red Anatol Kołoszuk) w żaden sposób nie wykazał, aby podane w artykule informacje dotyczące syna ubiegającej się o mandat kandydatki do Rady Powiatu nie miały faktycznie miejsca, a zgodnie z regułą ciężaru dowodu, taki dowód winien naprowadzić wnioskując o przesłuchanie świadka. Przeprowadzone w toku postępowania dowody, wskazują, że informacja jest prawdziwa. Wnioskodawca (przy. red Anatol Kołoszuk) nie zaoferował przeciwdowodu.”

Anatol Kołoszuk od decyzji Sądu postanowił się odwołać jednak przedstawiona przez niego argumentacja okazała się całkowicie nieprzekonująca. 

Zarzuty zażalenia nie podważają skutecznie ustalonych przez Sąd Okręgowy faktów, w rzeczywistości są one w stosunku do nich wyłącznie polemiczne, będące wyrazem bardzo subiektywnej oceny wyselekcjonowanej przez skarżącego części zebranego i przeprowadzonego w sprawie materiału dowodowego, które w założeniu miały wykazać zasadność zgłoszonego przez niego przedmiotowego wniosku. Praktycznie skarżący ograniczył się jedynie do przedstawienia swojego punktu widzenia, starając się z wszelkich sił dopasować do przyjętej przez siebie strategii prowadzenia postępowania w niniejszej sprawie.