Kolejny etap inwestycji związanej z modernizacją sal gimnastycznych w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie dobiegł końca. Na początku bieżącego roku oddano do użytku wyremontowane sale gimnastyczne oraz przylegające do nich sanitariaty, wyremontowaną toaletę i korytarze na terenie tzw. starej szkoły.

W ostatnich dniach doposażono sale w nowe kosze do koszykówki, kompletne wyposażenie do gry w siatkówkę, siatki ochronne oraz maty chroniące nową nawierzchnię przed uszkodzeniami, a także zakupiono specjalne urządzenie czyszczące.

Inwestycja została dofinansowana w 100% ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (I i II nabór).

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 1 294 905,83 zł.