16 maja Ośrodek Kultury Gminy Wolin podpisał umowę  o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 na kwotę 50 000 zł. na projekt pod nazwą „Wolin Oczami Przechodnia”.

Projekt to połączenie trzech wydarzeń kulturalnych: pleneru malarskiego dla artystów amatorów, warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży oraz wernisażu poplenerowego. Już teraz chciałabym zachęcić mieszkańców gminy Wolin do udziału w tym ciekawym wydarzeniu, podczas którego i młodsi i starsi artyści będą mieli okazję do pokazania swoich talentów i artystycznych wizji – mówi Joanna Kulikow z Ośrodka Kultury Gminy Wolin.