W ostatnim czasie, w ramach prac nad Strategią Rozwoju Gminy Międzyzdroje na lata 2022 – 2030 w siedzibie Międzyzdrojskiego Centrum Kultury i Usług Administracyjnych, przy udziale Burmistrza, radnych Rady Miejskiej, pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego, przedsiębiorców i firm komunalnych odbyły się kolejne spotkania z zespołem doradztwa strategicznego CS FRDL Szczecin – Robertem Żarkowskim oraz dr Arkadiuszem Malkowskim. Głównym celem spotkań było przedyskutowanie kierunków rozwojowych gminy Międzyzdroje na kolejne lata.

Jak podkreślał Burmistrz Mateusz Bobek, „nie ulega wątpliwości, że Międzyzdroje borykają się ciągle z takimi problemami  jak:  wysoki stopień zdekapitalizowania infrastruktury drogowej , nierozwiązany problem z wzmożonym ruchem kołowym w trakcie sezonu i parkowaniem ,  obawami i niepewnością związaną z rosnącymi cenami nośników energetycznych, czy wreszcie brak tanich mieszkań dla mieszkańców gminy. Nie ulega również wątpliwości, że jesteśmy tego świadomi i staramy się je  sukcesywnie rozwiązywać. Stąd, między innymi realizowany program budownictwa mieszkaniowego przez MTBS, udział Międzyzdrojów w Projekcie MORE i poszukiwanie sposobów do lokalnego uzyskania samowystarczalności energetycznej, czy prace nad stworzeniem parkingu buforowego”.

Strategia rozwoju gminy ma wskazywać kierunki rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego Międzyzdrojów. Co więcej będzie pełnić także rolę włączającą społeczność lokalną w sprawy gminy, np. poprzez proces konsultacji czy oceny działań samorządowców.

Podczas spotkania głos zabrali m.in.: p. Stanisław Chabinka, który podkreślił znaczenie zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i spokoju zarówno w życiu tu na co dzień jak i prowadzenia działalności gospodarczej. Trzeba się z tym zmierzyć biorąc pod uwagę, że Miedzyzdroje ze względu na swoją markę i atrakcyjność skazane są na napływające każdego roku rzesze turystów i samochodów.  Trudno sobie to wyobrazić bez ograniczenia ruchu samochodowego w pasie nadmorskim, przy promenadzie. Wieloletni samorządowiec Jan Magda podkreślał unikatowy charakter sołectw i Doliny Trzciągowskiej, których walorów krajobrazowych przyrodniczych nie możemy utracić, poprzez nieskoordynowane działania. Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego p. Wioletta Nawrocka podkreśliła potrzebę wzmacniania wspólnej oferty Parku i Miasta w celu pozyskania jeszcze większej liczby turystów szanujących przyrodę i zainteresowanych wykorzystaniem tras i ścieżek ekologicznych na terenie coraz bardzie otwartego Wolińskiego Parku Narodowego.

W trakcie spotkania wypracowano projekt  misji Międzyzdrojów, która w najbardziej ogólny i zwięzły sposób powinna odzwierciedlić cele rozwojowe gminy na najbliższe lata :

Szanując tożsamość i kulturę lokalną chcemy wdrażać inteligentne, innowacyjne i proekologiczne rozwiązania tworzące atrakcyjną, bezpieczną przestrzeń dla kolejnych pokoleń mieszkańców. Wykorzystując koegzystencje natury, człowieka i technologii, w stworzeniu wysokiej jakości warunków życia i przedsiębiorczości chcemy dążyć do zrównoważonego, wysoce konkurencyjnego rozwoju społecznego i ekonomicznego  w otoczeniu środowiska naturalnego.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów