Zakończył się oficjalny odbiór odcinków rowerowej trasy Velo Baltica, które powstały między Wisełką i Międzywodziem. Trasa jest jedną z czterech tras tworzących Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego.

Zakończone właśnie zadanie podzielone zostało na trzy etapy. Dwa z nich – VI i VII, gotowe były latem. W etapie VI budowa obejmowała odcinki w gminie Wolin, między Kołczewem, a gminą Dziwnów, gdzie powstała nowa droga rowerowa o długości prawie 4,5 km. 420 m szlaku zostało oznakowane. Koszt tych robót wyniósł ponad 6,2 mln zł brutto.

W etapie VII powstały z kolei odcinki w granicach Gmin Międzyzdroje oraz Dziwnów. Zbudowano tu łącznie 2,43 km nowych tras oraz oznakowano kilometr istniejącej trasy. Koszt robót budowlanych wyniósł ponad 3,8 mln zł brutto.

Zakończony teraz etap V, to odcinki od miejscowości Wisełka do Kołczewa, znajdujące się w dużej części na terenie Wolińskiego Parku Narodowego. Tu konieczna była między innymi budowa wzmocnień skarp, które zabezpieczałyby drogę rowerową przed osuwiskami.

Odcinki, które powstały w etapie V mają łączną długość ponad 3,3 km. Koszt robót budowlanych wyniósł blisko 8,8 mln zł brutto.

Wykonawcą była Firma Kristone. Dwa wcześniejsze etapy – VI i VII realizowało natomiast Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Nowogard.

Dokumentacja przygotowana dla wszystkich trzech etapów objęła łącznie blisko 11,64 km, w tym długość nowej drogi dla rowerów i ciągu pieszo-rowerowego wyniosła około 10,14 km. Dodatkowo na długości 1, 5 kilometra istniejąca trasa została oznakowana.

Wszystkie odcinki zostały w znaczący sposób dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W etapie V – środki z EFRR wyniosły ponad 6.38 mln zł, w etapie VI – ponad 5.2 mln zł, a w VII etapie – ponad 3.5 mln zł. Łącznie unijne dofinansowanie całego zadania to blisko 15,17 mln zł.

Swój wkład finansowy mają również Partnerzy projektu czyli w tym wypadku Gminy: Wolin, Dziwnów i Międzyzdroje.

źródło:
ZZDW