Po św. Janie Pawle II i św. Gemmie Galgani to trzecie relikwie, które znalazły się w kamieńskiej katedrze. W trakcie piątkowego odpustu, do kaplicy brzozdowieckiej wprowadzono relikwie św. Gabriela kanonizowanego w 1920 roku.

Odpust Brzozdowiecki związany jest z kultem cudownego obrazu Jezusa Brzozdowieckiego, który przybył na Ziemię Kamieńską 25 grudnia 1945 r. wraz z polską ludnością wysiedloną z Brzozdowiec pod Lwowem na Kresach Wschodnich II RP. Jak podkreślano wczoraj, odpust był okazją do przypomnienia i dziękczynienia Bogu za liczne łaski, jakich wierni doznali przed obrazem Jezusa Ukrzyżowanego na Kresach i w Kamieniu Pomorskim.

Dziś o godzinie 16, w Muzeum odbędzie spotkanie autorskie z dziennikarzem, reporterem i popularyzatorem historii Markiem Koprowskim. Będzie ono poświęcone jego książce „Kresy na Pomorzu. Tułaczka po Ziemiach Odzyskanych”, która ukazała się pod koniec czerwca br. Jej bohaterami stali się mieszkańcy Brzozdowiec, dla których Ziemia Kamieńska stała się po II wojnie światowej nowym domem.