W nocy z 9 na 10 listopada od 0:01 do 04.00 (piątek) planowane jest wyłączenie tunelu z eksploatacji z powodu czynności serwisowo – konserwacyjnych w rejonie pasa drogowego. Administrator prosi kierowców o korzystanie w tym czasie z przeprawy Warszów (promy Bielik) w sąsiedztwie dworca PKP w Świnoujściu.