Prowadzone roboty związane z przebudową ulicy Wysockiego przynoszą ciekawe odkrycia. W trakcie dzisiejszych (14.09) wykopalisk, pod współczesną drogą natrafiono na ceglano kamienny fundament budynku datowanego wstępnie na XVIII wiek. 

– W pobliżu odkryliśmy również niewielkie wysypisko śmieci, w który znajdowały się szkliwione fragmenty ceramiki, w tym szczecińskiej manufaktury tzw. StettinerWare, jak również fragment glinianej fajki z holenderskiej manufaktury – mówi Grzegorz Kurka, dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.

Kilka miesięcy temu w odległości około 5 metrów od obecnego odkrycia natrafiono na relikty kościoła św. Jerzego. Kościół w tym miejscu wznosił się jeszcze do lat 60-tych XX wieku, przetrwał bombardowanie miasta w marcu 1945 roku, został jedynie nieznacznie uszkodzony. Po wojnie nie został zaadaptowany do celów religijnych i powoli ulegał dewastacji. Ostatecznie rozebrany, a cegła z rozbiórki posłużyła m.in. do budowy przychodni na ulicy Kopernika.

Budynek znajdował się w tym miejscu do końca II Wojny Światowej.