Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Środowiska oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wniosek Burmistrz Ewy Grzybowskiej został pozytywnie oceniony i do Gminy Wolin trafi w sumie 560 000 zł.

Środki przeznaczone są na zakup nowoczesnego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ładzinie.

– Cieszy przede wszystkim fakt, że nasza walka o środki zewnętrzne przynosi pozytywne rezultaty. To kolejne dodatkowe pieniądze na potrzeby Naszej Gminy. Nowoczesny sprzęt znacząco zwiększy nasze bezpieczeństwo, a Strażakom z Ładzina ułatwi wykonywanie wymagających obowiązków. Przede wszystkim, wielkie podziękowania dla Pana Zbigniewa Drzewińskiego z OSP Ładzin za zaangażowanie i inicjatywę, bez tego nie byłoby dzisiejszego sukcesu! – mówi Burmistrz Ewa Grzybowska.

Na zdjęciach: Wacław Drzewiński były prezes OSP, Robert Rogowski wiceprezes OSP Ładzin, Szymon Szyłejko członek OSP Ładzin – młodzieżówka.