22 września 2018 r. w Wolińskim Dworku podpisano umowę na dofinansowanie projektu „Przebudowa odcinka drogi powiatowej dojazdowej nr 3012Z ul. Prostej w Wolinie i odcinka drogi gminnej zbiorczej – ul Zamkowej, polegająca na przebudowie ciągów pieszych, miejsc postojowych i zjazdu z ul. Prostej”

Umowa została podpisana przez Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego pana  Jarosława Rzepę i Burmistrza Wolina pana Eugeniusza Jasiewicza. Umowa została podpisana w obecności pani Małgorzaty Wójcik zastępcy Burmistrza Wolina i pana Marka Matysa Wicestarosty Powiatu Kamieńskiego.

Wykonanie przebudowy ma na celu uzupełnienie zagospodarowania przestrzeni publicznej w nowoutworzonym centrum Wolina poprzez przebudowę parkingu oraz ciągów pieszych, co wpłynie na poprawę komfortu korzystania z usług oferowanych w tej części miasta.

Koszt całkowity przedsięwzięcia to 162.058,31zł, a kwota  dofinansowania to 102.924,00zł które będzie pochodziło z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, typ operacji „Kształtowanie przestrzeni publicznej”,

Planowany okres realizacji to wrzesień 2019r. Roboty drogowe obejmą przebudowę ciągów pieszych, miejsc postojowych i zjazdów przy ul. Prostej, na wysokości dawnego ośrodka zdrowia, dzisiaj skupiającego działalność z zakresu opieki i profilaktyki zdrowotnej oraz opieki społecznej. Do dyspozycji mieszkańców oddanych zostanie 17 miejsc postojowych, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych. Wymieniona zostanie nawierzchnia ciągów pieszych oraz zjazdów. Zamontowane zostaną elementy małej architektury.

UM w Wolinie