Za nieco ponad tydzień wejdzie w życie dekret Konferencji Episkopatu Polski, który pozwala na udzielenie posługi stałego lektoratu i akolitatu również kobietom. Oznacza to, że będą one mogły pomagać podczas liturgii, odczytywać Pismo Święte i w szczególnych okolicznościach udzielać komunii wiernym. W piątek episkopat przedstawił treść dokumentu oraz wymagania dla kandydatów i kandydatek do dopuszczenia do posługi.

Takie zmiany to efekt decyzji papieża Franciszka z 11 stycznia tego roku. Zmodyfikował on prawo kanoniczne i zezwolił kobietom na tzw. posługę akolity i lektora. Swoją decyzję ogłosił w dokumencie „Spiritus Domini”. Do tej pory do posługi akolitów i lektorów byli dopuszczeni tylko mężczyźni. Stali lektorzy w czasie mszy powinni przede wszystkim czytać liturgię słowa. W Polsce jest to mało popularne, bo z reguły ich zastępują ministranci. Z kolei akolici mogą m.in. rozdawać komunię w czasie mszy.

Kandydaci i kandydatki na te posługi będą musieli spełnić odpowiednie wymagania. Przede wszystkim muszą ukończyć 25. rok życia, ale muszą też „odznaczać się wzorcowym życiem moralnym, apostolskim oddaniem, bezinteresownością, szczerą pobożnością i gorliwym życiem sakramentalnym, szczególnym umiłowaniem Pisma Świętego i Eucharystii oraz duchem posłuszeństwa Kościołowi” – pisze episkopat.

Biskupi dodają też, że takie osoby powinny cieszyć się dobrą opinią w parafii. Muszą też przejść odpowiednie przygotowanie przed przyjęciem tego zadania. W praktyce na kobiety rozdające komunię trzeba będzie chwilę poczekać, bo cały czas niegotowe są zasady, według których miałyby być przygotowywane i ustanawiane do tej funkcji. Do tej pory w Polsce akolitami byli głównie klerycy, którzy przygotowywali się do święceń. Akolita to inna posługa niż zdecydowanie popularniejszy w naszym kraju nadzwyczajny szafarz komunii świętej.