Wraz z końcem roku Federacja Zielonych GAJA kończy realizację 3 letniego projektu „Wzmocnienie ochrony dzikiego tarła łososia i troci wędrownej w północno zachodniej Polsce”, finansowanego przez Baltic Sea Conservation Foundtation (www.baltcf.org). Korzystając z okazji warto wspomnieć o tym co udało się w ramach tego przedsięwzięcia osiągnąć.

W ramach przyznanego przez Baltic Sea Conservation Foundtation wsparcia zakupiono i przekazano partnerom projektu profesjonalne umundurowanie z kamuflażem, bieliznę termiczną, czapki, rękawice, wysokiej klasy wodoodporne obuwie, kamizelki – łącznie 40 kompletów. Ponadto zakupiono lornetki, latarki, fotopułapki, termowizjery i radiotelefony, śpiwory, maty i namioty przydatne do organizacji stałych punktów ochrony tarła, a także 3 łodzie aluminiowe, przyczepy i silniki.

W ramach niniejszego projektu zrealizowano również szkolenia terenowe dla nowych i obecnych strażników (trening z rozwiązywania konfliktów, asertywności, skutecznej samoobrony) jak również warsztaty antykłusownicze, podczas których zacieśniano możliwości współpracy z odpowiednimi służbami mundurowymi oraz przedstawicielami samorządów.

W trakcie projektu, zorganizowano wycieczki szkolne dla szkół zawodowych, gimnazjów i liceów, mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej oraz wzmocnienie odpowiedzialności społecznej młodzieży. Uczniowie dowiedzieli się dlaczego ryby dwuśrodowiskowe są tak niezwykłe i należy je chronić, jakie problemy dotyczą ryb migrujących i rzek. Łączna ilość uczniów z dorzecza Iny, Regi i Parsęty, która wzięła udział w spotkaniach wyniosła ponad 540 osób.

Warto nadmienić, że tylko w ciągu ostatnich 2 lat, podczas okresów tarłowych ryb łososiowatych październik – grudzień 2016 oraz 2017 r. partnerzy projektu przepracowali społecznie łącznie ponad 11 tyś. godzin, prowadząc stałe punkty ochrony tarła w pobliżu najcenniejszych tarlisk, patrolując dopływy rzek, ustawiając fotopułapki, skutecznie reagując na sygnały dot. kłusownictwa, prowadząc zasadzki i chwytając kłusowników. Strażnicy przejechali łącznie ponad 30 tyś. km, zatrzymali 34 kłusowników, zarekwirowali ponad 350 nielegalnych narzędzi połowowych, z których uwolnili ponad 100 żywych ryb (głównie trocie).  

Federacja Zielonych GAJA serdecznie dziękuje swoim partnerom, jak również sponsorowi niniejszego projektu Baltic Sea Conservation Foundtation za pomoc w realizacji poszczególnych zadań, mających na celu wzmocnienie populacji dzikiego łososia i troci wędrownej w północno zachodniej Polski.

Odwiedź strony naszych partnerów! Przyłącz się do ich działań!
Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy www.tpriig.pl
Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi www.tmrr.pl
Towarzystwo Miłośników Parsęty  www.tmp-parseta.pl