Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina” we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach organizuje bezpłatne zajęcia dla małych dzieci do lat 5 i ich rodziców. Zajęcia będą odbywały się od lutego w środy o godz. 16.30 w Przedszkolu Miejskim w Międzyzdrojach. Dzieci uczestniczące w zajęciach poprzez różnorodność zabaw i zajęć aktywizujących usprawniać będą swój rozwój psychofizyczny. Kontakty z innymi dziećmi wspomogą w rozwoju społecznym, a praca z opiekunami zapewni wzmocnienie więzi emocjonalnych i poczucia bezpieczeństwa. Udział w zajęciach dostarczy wszystkim uczestnikom tak potrzebnej witaminy ”M” (miłości).

Zajęcia KLUBIK MALUSZKA w Międzyzdrojach są finansowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach.

Iwona Samołyk (MSRodzina)
Małgorzata Musialska (OPS)