Posiadam uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Oferuję:

– przeprowadzanie odbiorów i prób szczelności instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne,

– przygotowywanie wymaganych dokumentów do pozwolenia na użytkowanie budynków (m.in. domów jednorodzinnych) z zakresu instalacji i sieci wod-kan.

– wpisy w dziennik budowy

669-990-147