Wave Międzyzdroje Resort & SPA powita pierwszych gości wiosną 2022. Aktualnie poszukujemy pracowników do Działu Technicznego: Kierownika Działu Technicznego oraz Konserwatora.
Zadania Kierownika:
-Koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania działu technicznego,
-Dbałość o zachowanie najwyższych standardów w bezpośredniej obsłudze gości,
-Kontrola nad przestrzeganiem obowiązujących procedur i standardów obiektu,
-Rozwiązywanie sytuacji problemowych w obszarze usuwania usterek
-Przygotowywanie raportów z funkcjonowania działu technicznego i przekazywanie ich bezpośredniemu przełożonemu
-Szkolenie pracowników,
-Ścisła współpraca z innymi działami resortu.

Czekamy na Twoje CV: rekrutacja@wavemiedzyzdroje.pl