Każda odmowa wykonania zgodnej z prawem aborcji będzie z urzędu zgłaszana do prokuratury – zapowiedział Donald Tusk. Premier zwrócił się do ministrów sprawiedliwości i zdrowia o przygotowanie wytycznych, które pozwolą na egzekwowanie praw kobiet.

Zwróciłem się do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego oraz do pani minister zdrowia, aby przedstawili odpowiednim instytucjom i osobom wytyczne, zgodnie z którymi np. w przypadku odmowy uzasadnionej terminacji ciąży szpital straci kontrakt z NFZ w zakresie ginekologii, jeśli bez wyraźnego uzasadnienia odmówi terminacji ciąży i sprowadzi przez to zagrożenie na zdrowie i życie kobiety – mówił Donald Tusk podczas posiedzenia Rady Krajowej PO w Warszawie.

Premier podkreślił też, że klauzula sumienia „nie może w żadnym wypadku zastąpić tego oczywistego obowiązku, który jest pierwszym obowiązkiem każdego lekarza, a więc kiedy trzeba ratować życie i zdrowie kobiety”. Szef polskiego rządu podkreślał, że „klauzula sumienia nie może być uzasadnieniem odstąpienia od czynności, które ratują życie lub zdrowie kobiety”.

Premier przekazał ponadto, że rząd będzie oczekiwał zarówno od konsultanta krajowego do spraw ginekologii, jak i konsultantów wojewódzkich, kontroli wszystkich przypadków zastosowania klauzuli sumienia „i każda odmowa wykonania zabiegu będzie zgłaszana z urzędu do prokuratury”.

Donald Tusk podkreślił, że „od dzisiaj prokuratura będzie zobowiązana do badania, dlaczego ktoś naraził życie i zdrowie kobiety, a nie dlaczego ktoś zdecydował się na ratowanie zdrowia lub życia kobiety”Dlatego będę oczekiwał, aby prokurator generalny wszczynał z urzędu śledztwo w sprawie każdego przypadku odmowy – niezależnie od tego, czy konsekwencje tej odmowy będą tragiczne, czy nie – powiedział premier.

Podkreślam: nie będziemy czekać na zgodę lub brak zgody opozycji, prezydenta, czy nawet naszych koalicjantów. Te decyzje wprowadzimy mocą decyzji premiera, odpowiednich ministrów i odpowiednich instytucji – dodał premier.

Do sprawy odniosła się minister zdrowia Izabela Leszczyna, która poinformowała, że w poniedziałek skieruje do konsultacji społecznych rozporządzenie, w którym zmienione zostaną ogólne warunki umów pomiędzy NFZ a szpitalami prowadzącymi oddziały ginekologiczno-położnicze ws. terminacji ciąż.