Burmistrz Dziwnowa zaprasza mieszkańców do zapoznania się z projektem uchwały, która dotyczy wykazu kąpielisk w Gminie Dziwnów. Ewentualne zmiany w przedmiotowym projekcie, należy składać w formie pisemnej do dnia 9 marca 2022 roku (pokój numer 8 w Urzędzie Miejskim, Dziwnów, ul. Szosowa 5 lub drogą elektroniczną na adres: oc@dziwnow.pl)