Startuje z miejsca drugiego na liście Konfederacji w okręgu 41. Jest rodowitą szczecinianka i od ponad 7 lat działa społecznie oraz politycznie na rzecz mieszkańców Zachodniego Pomorza, pełniąc funkcję Pełnomocnika Zachodniopomorskich Struktur Ruchu Narodowego. 

Prywatnie jestem żoną dr inż. Mariusza Sosnowskiego i mamą 13 – letniej Mai. Z wykształcenia jestem ekonomistką, a zawodowo od 20 lat związana jestem z branżą morską jako specjalistka ds. handlu zagranicznego, logistyki oraz transportu morskiego i to jest obszar, który mnie mocno zajmuję i właśnie na nim chciałabym się skupić w nadchodzącej kadencji sejmu – przekonuje.

Dlaczego Konfederacja?

Jesteśmy jedyną partią, która stoi po stronie zwykłych obywateli i chce by Polacy się bogacili. Pragniemy by Polska była krajem silnym i poważanym na świecie i nade wszystko dokładnie wiemy jak to zrobić. Przygotowaliśmy pełen pakiet rozwiązań i zapisaliśmy je w naszym programie  – Konstytucja Wolności – który można znaleźć na internecie i do przeczytania którego wszystkich gorąco zachęcam. Naszym priorytetem jest przede wszystkim uproszczenie i obniżenie podatków – 15 podatków będzie zlikwidowanych jedną ustawą, m.in. te ukryte w cenie paliwa, prądu i wody, czyli te które bezpośrednio wpływają na ceny usług i produktów w sklepach – wskazuje kandydatka Konfederacji – Mamy także rozwiązania dla przedsiębiorców w postaci dobrowolnego ZUSU, uprościmy też przepisy w zakresie PIT, CIT i VAT, bo my chcemy wynagradzać Polaków za pracowitość a nie ich karać jak robi to od lat PIS, nakładając na Polaków kolejne obciążenia i podatki.

„Polska bogata regionem”

By osiągać sukces trzeba być silnym na wielu polach a nie tylko na jednym, tak samo jest z naszym Państwem. Będzie się rozwijało i umacniało tylko wtedy, gdy poszczególne regiony będą się wzmacniać. Dlatego zależy mi na przywróceniu bezpośrednich przepływów finansów do samorządów i zakończenia centralizacji, którą to PIS wyjątkowo sobie upodobał. Nasz region ze względu na swoje położenie nadmorskie, z szeregiem portów jest miejscem, które powinno być traktowane jako strategiczne dla rozwoju naszego kraju podkreśla Magdalena Sosnowska – Niestety dotychczasowe rządy, szczególnie SLD, PO, PSL doprowadziły do całkowitego wyjałowienia tych terenów z działalności przemysłowej i produkcyjnej, vide Stocznia Szczecińska czy Morska Stocznia Remontowa w Świnoujściu, co przyczyniło się do wysokiego bezrobocia, które zawsze, zakrojone na tak dużą skale, prowadzi do biedy i wykluczenia społecznego. Wiele skutków tych politycznych decyzji uderzonych w polski przemysł stoczniowy ponosimy do dzisiaj. Zresztą warto w tym miejscu wspomnieć o założonych na nasze tereny i nie tylko te, kajdanach w postaci projektu Natura 2000, które mimo upływu lat nadal oddziałują na Polskę, blokując nam rozwój, tylko dlatego, że ponad 15 lat temu rządy SLD a potem PO i PSL nie potrafiły nawiązać podmiotowych relacji z UE.

Donald Tusk zabijał stocznie i mówił, że nie da się już nic zrobić, zasłaniał się przy tym UE, a w tym samym czasie Angela Merkel zabezpieczyła interesy swojego kraju i ratowała niemiecką stocznie w Rostocku. To samo było z Morską Stocznią Remontową w Świnoujściu – systemowe, powolne degradowanie przedsiębiorstwa i doprowadzenie do braku rentowności, a w dalszej kolejności do upadku. Mam nadzieję, że mieszkańcy Zachodniego Pomorza będą o tym pamiętać i srogo ukarają KO, PSL i Lewicę przy urnach wyborczych, nie oddając na nich głosu.

Wykluczenie komunikacyjne. Czas na połączenia ze Szczecinem, Świnoujściem czy Goleniowem

 Poprawa mobliności mieszkańców terenów gminnych, szczególnie popegereeowskich leży mi bardzo na sercu. Chciałbym zwiększyć ilości połączeń kolejowych pomiędzy miastami powiatowymi a Szczecinem, reaktywować zamknięte połączenia kolejowe czy wprowadzić “Transport na życzenie” w każdym powiecie. Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz kolejowej, zwiększanie ilości połączeń kolejowych w celu skomunikowania terenów popegeerowskich z ośrodkami przemysłowymi pod Goleniowem, Stargardem czy Szczecinem to jeden z moich priorytetów.

Większa mobilność mieszkańców naszego regionu to szansa na pobieranie edukacji przez naszą młodzież w większych ośrodkach miejskich bez konieczności przenoszenia się do nich na stałe. Krótszy czas przejazdów oraz zwiększenie częstotliwości pociągów jest możliwe. Wystarczy dostrzec problem i podjąć się jego rozwiązania. Przy tym temacie nie sposób nie wspomnieć o realizowanym właśnie traktacie, na postawie którego nastąpi zakaz używania aut spalinowych. Wprowadzenie takiego zakazu całkowicie odetnie mieszkańców mniejszych miejscowości od możliwości pobierania edukacji oraz pracy poza miejscem zamieszkania. Przeciętnego Polaka nie będzie stać na nowy samochód spełniający wszystkie wymagania Zielonego Ładu – dlatego jako Konfederacja sprzeciwiamy się temu zakazowi.

Pomocna dla Mieszkańców 

Na pewno nie jest to tak intensywne, jak w przypadku posłów, którzy dysponują zapleczem, ale mam czynny kontakt z naszymi wyborcami, którzy w ostatnim czasie informują mnie m.in. o urzędniczej bezkarności. Są gminy, w których 100% skarg, wniosków i petycji kierowanych do urzędów jest uznawanych za  bezzasadne i są odrzucane. Ten fakt powoduje, że nad tymi funkcjonariuszami brak jest realnej kontroli społecznej. Nie może tak być by urzędnik był sędzią we własnej sprawie, skargi mieszkańców kierowane do Urzędów związane z nieprawidłowym ich działaniem muszą być rozpatrywane przez niezależne organy i będę o to zabiegać.

Materiał
KWW Konfederacja Wolność i Niepodległość