Dobre wiadomości dla pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej. Jeszcze w tym roku placówki otrzymają dodatkowe środki. W Zachodniopomorskiem mowa o kwocie 706 tys. zł. Jednym z beneficjentów jest kamieński Zakład Aktywności Zawodowej. 

W listopadzie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie zmienionego rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków samorządom wojewódzkim i powiatowym, dokonał nowego podziału. Zwiększeniu uległa kwota na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej. W 2022 r. będzie wyższa o tysiąc złotych.

– To dla naszego województwa oznacza dodatkową kwotę w wysokości 706 tys. zł do rozdysponowania pomiędzy Zakłady Aktywności Zawodowej – mówi Dorota Rybarska-Jarosz, dyrektor ROPS w Urzędzie Marszałkowskim.

W województwie zachodniopomorskim działania 10 ZAZ-ów, w których pracuje 706 osób z niepełnosprawnościami. Wysokość dodatkowych środków dla poszczególnych zakładów zależeć będzie od liczby zatrudnionych osób z niepełnosprawnościami. I tak w przypadku Kamienia Pomorskiego gdzie liczba osób zatrudnionych wynosi 61 osób, będzie to 61 tys. złotych dodatkowych środków.

Dodatkowe środki będą przyznawane na podstawie złożonych przez ZAZ-y wniosków, na koszty związane z bieżącą działalnością ZAZ i zdiagnozowanymi potrzebami.