Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamieniu Pomorskim świętowało X-lecie swojej działalności. Z tej okazji, jego członkowie spotkali się, aby świętować, wspominać oraz wyznaczać sobie cele na kolejne lata.-

W imieniu własnym oraz mieszkańców Ziem Kamieńskiej, chciałbym serdecznie podziękować za te 10 lat. Słowa podziękowań kieruję przede wszystkim w stronę twórców Uniwersytetu Trzeciego Wieku w naszym mieście na czele z Panią Prezes Grażyną Paź wraz z zarządem, wszystkim słuchaczom UTW oraz kadrze naukowej. Chciałbym podkreślić, że miasto i wspólnota samorządowa jest z Państwa ogromnie dumna. Pełnicie ważną rolę w życiu codziennym seniorów i stanowicie element, który wyróżnia Was na tle innych stowarzyszeń to – inspirowanie do działań twórczych – mówił Burmistrz Kamienia Pomorskiego.

Jak zaznaczył Stanisław Kuryłło wieloletnia współpraca potwierdza na co dzień, że wszyscy słuchacze UTW są sprawdzonym i godnym partnerem, a podejmowane inicjatywy służą upowszechnianiu wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach osób w wieku senioralnym, prowadzą do efektywnego wykorzystania potencjału tych osób, wiedzy oraz do odtwarzania i utrwalania międzypokoleniowych więzi społecznych.

Nie byłoby to możliwe gdyby nie Państwa poświęcony czas, zaangażowanie i wysiłek. Z tej okazji, życzę Państwu satysfakcji z podejmowanych działań, wytrwałości do wyznaczonego celu a przede wszystkim zdrowia i nie gasnącego zapału którym zarażacie nas na co dzień. Proszę przyjąć również życzenia wszelkiej pomyślności, optymizmu i kolejnych radosnych jubileuszy.
Powodzenia i wielu sukcesów na drodze „uniwersyteckiej przygody” – mówił Burmistrz.

Uroczystość została sfinansowana w całości ze środków darowizny Fundacji ORLEN – Projekt: wsparcie działalności Stowarzyszenia  UTW w Kamieniu Pomorskim.