Szpital w Kamieniu Pomorskim z porozumieniem z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie. Dokument mówi o współpracy w zakresie organizacji, zarządzania i funkcjonowania kamieńskiej placówki medycznej.

Współpraca pomiędzy szpitalami, ma na celu dobro pacjentów naszej placówki, którzy będą mieli zapewnioną opiekę zdrowotną w SPSK-2 m.in uczestniczenia pacjentek Szpitala w programie profilaktycznym (badania mammograficzne) prowadzonym w Zakładzie Diagnostyki Rentgenowskiej SPSK-2, możliwy dostęp pacjentów do świadczeń robotycznych Da Vinci, zwiększenia dostępności dla pacjentów Szpitala do wysokiej jakości świadczeń z zakresu okulistyki, a w szczególności do zabiegowego leczenia zaćmy oraz uczestniczenia w Programie Lekowym AMD. Zapewnione będzie również leczenia otyłości pacjentów Szpitala na bazie Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej SPSK-2, będą udzielane świadczenia zdrowotne w ramach opieki kompleksowej u pacjentów po zawale mięśnia sercowego i wiele innych świadczeń zdrowotnych – informują przedstawiciele starostwa.