Radni PiS bojkotują prace Komisji Rewizyjnej. Wszystko przez fakt, że nie udało im się przeforsować kandydatury Anatola Kołoszuka na przewodniczącego. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Bogdan Czaplicki.

Dobrym obyczajem jest, aby przewodniczący był spoza koalicji rządzącej. Myślę, że taką propozycję przedstawiłbym osobą Pana Anatola Kołoszuka – powiedział radny Jerzy Adamiak (PiS).

Kandydatem koalicji na funkcję przewodniczącego był Bogdan Czaplicki. Choć radny był nieobecny na sesji, to przedstawił oświadczenie woli, z którego wynikała jego zgoda na objęcie funkcji. To nie spodobało się radnemu Piotrowi Rudnikowi.

Nie miałem takiej wiedzy, że Pan który się zgłosi da to na piśmie. Fakt jest taka możliwość, ale gdybym wiedział, że tak się dzisiaj stanie, że ktoś kto jest nieobecny może kandydować. Pytanie jest taki, a może akurat ten Pan nie chce kandydować, pod wpływem perswazji, naszej rozmowy – stwierdził Piotr Rudnik (PiS).

Radni bojkotują prace: „

Czteroosobowy klub radnych PiS nie zgłosił żadnego radnego do pracy jako szeregowego członka komisji. Choć na początku sesji radni ewidentnie nie chcieli towarzystwa Anatola Kołoszuka i proponowali mu, aby przesiadł się na drugą stronę to kilkanaście minut później stali murem za jego kandydaturą.

Nie ukrywam, że klub który powstał (PiS) są cztery osoby: Pan Kulesza, Adamiak, Pawluś i moja skromna osoba. Mimo, że jesteśmy w opozycji wysuwamy rękę i przedstawiamy kandydata do Komisji Rewizyjnej. Uznaliżmy, że dawny starosta, dawny burmistrz najlepiej nada się do tej roli. Proszę żebyście wzięli to pod uwagę, bo macie obsadzone wszystkie stanowiska. Na Pana Kołoszuka, jego komitet głosowało 1800 osób, na nasz komitet 3500 i wykluczacie Państwo to społeczeństwo z jakiejkolwiek władzy – argumentował Rudnik.

Państwa klub ma zagwarantowanego jednego członka Komisji Rewizyjnej. Czy będzie to przewodniczący czy zwykły członek, okaże się to w głosowaniu – tłumaczył Sebastian Mamzer.

W głosowaniu jawnym, imiennym za kandydaturą Anatola Kołoszuka głosowało 5 radny, za Bogdanem Czaplickim 10 osób. Oprócz radnego Czaplickiego do komisji rewizyjnej zgłosił się Leszek Szefliński oraz Jerzy Janawa. Zgodnie ze statutem powiatu, nieobsadzone pozostały dwa miejsca w komisji. Klub PiS zdecydował się bojkotować prace tego organu.