Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a wiele ku temu wskazuje, to zaraz po otrzymaniu dofinansowania na modernizację Pałacu Biskupiego samorząd będzie czynił starania o możliwość bezpłatnego wykorzystywania i zaadaptowania zabytku na potrzeby Kamieńskiego Domu Kultury. 

Jak poinformował w trakcie dzisiejszej sesji Burmistrz Stanisław Kuryłło, kamieński samorząd obecnie aplikuje o środki na modernizację budynku dawnego Pałacu Biskupiego.

– Jeśli uda się uzyskać dofinansowanie, to w porozumieniu z parafią i kurią na zasadzie 25 – letniego użyczenia powstanie tam siedziba Kamieńskiego Domu Kultury – wskazywał Burmistrz.