Kamieńscy rzemieślnicy wybrali spośród siebie nowy Zarząd. W trakcie sobotnie (18.09) decyzją członków, nowym Starszym Cechu został kamieński przedsiębiorca Waldemar Panek. W najbliższy czwartek zostaną obsadzone pozostałe statutowe funkcje.

Cech Rzemiosł Różnych w Kamieniu Pomorskim powstał w 1945 roku. Jest samorządną, społeczno-zawodową organizacją, działającą na podstawie statutu. Cech zrzesza na zasadzie dobrowolności zakłady rzemieślnicze oraz przedsiębiorców różnych branż działających na terenie powiatu kamieńskiego. Obecnie skupia 123 członków.

To bardzo miłe zaskoczenie, zważywszy, że poparło mnie 100 procent głosujących. W dzisiejszych czasach bardzo ciężko spoić grupę ludzi, szczególnie po trudnym okresie pandemii więc stawiam to sobie jako główny cel. Myślimy o organizowaniu kolejny szkoleń czy pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Nie ukrywam, że chciałbym podjąć rozmowy z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim na temat kształcenia młodzieżypowiedział w rozmowie z naszą redakcją nowy Starszy Cechu. 

Główną działalnością Cechu jest sprawowanie nadzoru nad przebiegiem szkolenia zawodowego pracowników młodocianych. Prowadzenie dokumentacji uczniowskiej, udzielanie informacji i porad na temat zasad prawnych związanych ze szkoleniem pracowników młodocianych. Członkowie Cechu biorą udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej Izby Rzemieślniczej. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców wychodząc naprzeciw potrzebom doszkalania i podwyższania kwalifikacji członków oraz ich pracowników, powołał w lipcu 2012 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego z siedzibą w Cechu. W ramach działalności Centrum organizowane są różnego rodzaju kursy i szkolenia. Cech działa aktywnie na rzecz swoich członków nie tylko w sferze spraw związanych z prowadzeniem działalności rzemieślniczej i szkoleniowej, organizując wiele imprez okolicznościowych, sportowych i kulturalnych.