Rada Miejska w Kamieniu Pomorski zatwierdziła nowe okręgi wyborcze. W trakcie piątkowej sesji, po wprowadzeniu jednej autopoprawki do przedłożonego projektu, dotyczącej przeniesienia ulicy Krasickiego z okręgu 7 do okręgu 8, radni zdecydowali o nowym podziale. 

Dotychczasowa ilość wybieranych radnych pozostaje bez zmian. W listopadzie 2018 roku, w 15 wyznaczonych, jednomandatowych okręgach wyborczych Mieszkańcy wybiorą nowych radnych.