W sali odpraw kamieńskiej komendy odbyła się odprawa służbowa kadry kierowniczej, podczas której Komendant Powiatowy Policji w Kamieniu Pomorskim mł. insp. Leszek Nowak wyróżnił funkcjonariuszy za wzorowe pełnienie służby oraz zajęcie wysokiego – piątego miejsca w wojewódzkich zawodach policjantów służby kryminalnej. Szef kamieńskich mundurowych podziękował wszystkim policjantom za ponadprzeciętne zaangażowanie oraz przedstawił priorytety na najbliższy czas.

Za wzorowe realizowanie zadań służbowych na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kamieńskiego, Komendant Powiatowy Policji w Kamieniu Pomorskim nagrodził wyróżniających się mundurowych. Nagrodzono również funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego, którzy podczas zawodów policjantów służby kryminalnej, drużynowo zajęli wysokie piąte miejsce w garnizonie zachodniopomorskim.

Ponadto, mł. insp. Leszek Nowak awansował dwóch policjantów Zespołu Dyżurnych KPP w Kamieniu Pomorskim na wyższe stanowiska służbowe.

Szef kamieńskich funkcjonariuszy podkreślił również, że postawa tworząca pozytywny wizerunek Policji zasługuje na szczególne wyróżnienie, zawsze będzie doceniana i nagradzana przez przełożonych.

sierż. Aleksandra Berenda