32 funkcjonariuszy wyróżniono w trakcie odbywających się dziś (15.07) w Międzyzdrojach obchodów Święta Policji. Formacja licząca ponad 100 lat, po raz pierwszy może się pochwalić pełnym stanem etatowym w Kamieniu Pomorskim. 

24 lipca 1919 roku, na mocy ustawy o Policji Państwowej utworzono – Policję Państwową, zorganizowaną na wzór wojskowy i podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Formacja ta była wówczas symbolem wolnej Polski, która wróciła na mapy Europy i świata po 123 latach zaborów. Od tego czasu niezmiennie jej funkcjonariusze i urzędnicy strzegą bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego z narażeniem życia i zdrowia.

Święto Policji dla naszej formacji to czas wyjątkowy. To czas odznaczeń, awansów, wyróżnień, podziękowań ale także podsumowań i spojrzenia w historię naszej formacji. Tak jak mówił Pan Komendant Powiatowy, formacja policyjna powstała w lipcu 1919 roku. Powstała ona w dużym bólu i z wielkimi trudnościami. Musimy więc wspomnieć i pochylić się nad funkcjonariuszami policji okresu 20 – lecia międzywojennego, którzy w 1940 roku w Twerze zostali bestialski zamordowani. To blisko 6 tys. funkcjonariuszy, których my jesteśmy spadkobiercami. To my dalej realizujemy to dzieło które zostało realizowane po odzyskaniu Niepodległości. Pamiętamy o naszych koleżankach i kolegach którzy polegli w ciągu ostatnich lat. Przez ostatnie 30 lat tragedia dotknęła ponad 100 policjantów i policjantek. Ze względu na pamięć o nich musimy być dumni z tego że wykonujemy ten zawód i nosimy mundur. Służba to praca niełatwa i wymagającą, ale gdyby tylko tak było to niewielu z nas chciałoby służyć w naszej formacji. Praca w Policji daje bowiem wiele satysfakcji, w momentach kiedy możemy pomagać innym i słyszeć za to podziękowania. Jestem przekonany, że wy koleżanki i koledzy jesteście funkcjonariuszami dla których najważniejsze to słowo służyć, strzec bezpieczeństwa, bycie prawym i porządnym obywatelem bo tylko tacy mogą być dobrymi funkcjonariuszami policjipowiedział do zgromadzonych Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Tomasz Trawiński.

« z 47 »

W trakcie uroczystości awanse odebrało 32 funkcjonariuszy. Stopień nadkomisarza Policji otrzymała Joanna Kronenberg, komisarza Policji Bernadetta Kujda. Stopień aspiranta sztabowego otrzymali Przemysław Hałuszko oraz Robert Branicki. Stopień aspiranta uzyskali Tomasz Szymański, Rafał Zieliński oraz Elżbieta Bartnik.

Stopień aspiranta Policji otrzymali: Krzysztof Dajczak, Marta Dajczak, Wojciech Ziółkowski, Marcin Truszkiewicz. Stopień młodszego aspiranta otrzymali Maciej Gmiński, Katarzyna Jurewicz, Arkadiusz Katanowski, Grzegorz Konarski, Michał Tyrański. Stopień sierżanta sztabowego Policji otrzymali Matyjas Bąk, Aleksandra Berenda, Maciej Korwin – Szymanowski, Marcin Łyjak, Krzysztof Wróblewski, Maciej Kudlikowski. Stopień starszego sierżanta otrzymali Paweł Faerber, Krystian Kozieł, Karolina Mądrecka. Stopień sierżanta otrzymali Katarzyna Jasion, Paulina Kraszewska, Piotr Przechodzień, Paulina Putyrska, Mateusz Roszkiewicz, Dawid Sobczyk, Weronika Zielińska.