W Gminie Świerzno w najlepsze trwa wyborczy maraton sołecki. Swoich nowych sołtysów mają już Kaleń i Jatki. Przed Mieszkańcami jeszcze wybory w siedmiu sołectwach.

W Kaleniu na kolejna kadencję wybrano Gabrielę Wiśniewską. W skład Rady Sołeckiej weszli: Agnieszka Krystek, Izabela Boba i Wiesław Szczeblewski.

We wtorek (26.03) Sołtysa i Radę Sołecką wybierano w Sołectwie Jatki. Nowym Sołtysem została Urszula Kruczek, natomiast do Rady Sołeckiej wybrano Monikę Ryfę, Andżelikę Jaroszewską, Krzysztofa Wiącka i Pawła Lewandowskiego.

Dziś odbędą się wybory sołeckie w Gostyniu (18.00), w następnych dniach w Gostyńcu (28.03 godz. 18), Stuchowie (1.04 godz. 18), Ciesławiu (2.04 godz. 18), Chominie (3.04 godz. 18), Osieczu (4.04 godz. 18), Świerzno (5.04 godz. 18).