Rząd chce zapobiegać nadmiernemu obciążeniu budżetów domowych najuboższych obywateli i zaplanował dopłaty do energii elektrycznej 2021/2022 w postaci bonu energetycznego. Kto ma szanse na jego otrzymanie i na jakich warunkach będzie on przyznawany?

Jeśli planujesz budowę, musisz przemyśleć nie tylko to, jaki projekt domu wybrać, jaka ma być jego powierzchnia czy kształt dachu, lecz także, a może nawet przede wszystkim, jaki będzie system ogrzewania w takim obiekcie oraz w jaki sposób będzie on zasilany energią elektryczną. Jest to szczególnie ważne w obliczu rosnących cen energii konwencjonalnej.

We wrześniu 2021 roku ceny energii elektrycznej podrożały tak bardzo, że były dwukrotnie większe niż we wrześniu 2020 roku oraz jednocześnie trzykrotnie droższe niż wiosną 2020 roku. Oznacza to podwyżki rachunków za prąd jeszcze w tym roku, a kolejne – w 2022. Prąd drożeje nie tylko w Polsce, ale i we Włoszech – o około 40 proc. – oraz w innych krajach europejskich. Eksperci twierdzą, że miesięcznie w 2022 roku za prąd będziemy płacić więcej o 30-40 zł, w zależności od oferty dystrybutorów i sprzedawców energii.

Bon energetyczny został wprowadzony już w 2014 roku w ramach realizacji wytycznych polityki Unii Europejskiej. Zapisy normujące kwestie związane z dodatkiem energetycznym w formie zryczałtowanej, który należny był odbiorcom wrażliwym, ostatecznie znalazły się w Ustawie z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie Prawa energetycznego oraz niektórych innych ustaw. Bon energetyczny pozwala na udzielanie rządowych dopłat do prądu dla tak zwanych odbiorców wrażliwych. Jest wypłacany od kilku lat, ale obecnie prowadzone są prace nad ustawą, która ma zwiększyć pomoc państwa dla takich osób.

Aktualnie bon energetyczny, rozumiany jako rekompensata istniejących wzrostów cen energii elektrycznej, udzielany jest odbiorcom wrażliwym. Do grona beneficjentów dopłat do prądu w 2021 roku zalicza się osoby spełniające łącznie trzy warunki:

·      otrzymują dodatek mieszkaniowy,

·      są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,

·      mieszkają w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zasadniczo dopłaty do energii przysługują osobom, które wykazują bardzo niskie dochody na członka rodziny.

Warunkiem uzyskania bonu energetycznego jest złożenie odpowiednich dokumentów w miejscowym urzędzie gminy, miasta lub dzielnicy, w której mieszka beneficjent.

Urząd ma 30 dni na wydanie decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu dodatku energetycznego. Od negatywnej decyzji można się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Dopłaty do prądu w formie dofinansowania rządowego w 2021 roku są wypłacane zgodnie ze stawkami, jakie zostały wprowadzone z dniem 1 maja 2021 roku. Ostateczna wysokość dodatku energetycznego zależy od liczby osób mieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Dopłata do prądu wypłacana jest co miesiąc w wysokości:

·      12,09 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

·      16,79 zł dla gospodarstw składających się z 2-4 osób,

·      20,15 zł dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób.

Takie stawki mają zasadniczo obowiązywać dla dopłat do energii elektrycznej do końca kwietnia 2022 roku, chyba że wcześniej zostaną wprowadzone zmiany legislacyjne.

Wzrostu dopłaty do prądu zmienić ma się też zakres osób, które będą korzystać z bonu energetycznego w 2022 roku. Zgodnie z nowymi regulacjami bon będzie przysługiwać odbiorcy końcowemu, który ma dochody nieprzekraczające 1563 zł w gospodarstwie jednoosobowym bądź 1115 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Niewykluczone, że na bon energetyczny będą mogli liczyć również:

·      emeryci i renciści pobierający świadczenia równe minimalnej emeryturze lub niższe;

·      posiadacze Karty Dużej Rodziny, którzy mieszczą się w pierwszym progu podatkowym i wychowują obecnie co najmniej trójkę dzieci;

·      rodziny składające się z 6 osób lub więcej.

Bon energetyczny to niejedyne dopłaty do prądu, jakie planuje rząd. Z wypowiedzi premiera wynika, że będzie on elementem większego pakietu. Będzie miał formę bonu energetycznego, podobnie jak bon turystyczny.

Bon energetyczny nie jest tym samym co rekompensaty za prąd, które przewidziane są na 2022 rok jako dopłaty. Mają z nich skorzystać najbiedniejsze gospodarstwa domowe, zagrożone ubóstwem energetycznym, tj. takie, w przypadku których udział kosztów energii w dochodzie rozporządzalnym wynosi mniej więcej 10 proc.