Wiosenna pogoda sprzyja korzystaniu z hulajnóg elektrycznych. Policja przypomina, że ich użytkowników obowiązują określone przepisy, których należy przestrzegać także ze względów bezpieczeństwa.

Policjanci wskazują, że korzystanie z hulajnóg elektrycznych wiąże się z konkretnymi obowiązkami i zakazami. Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany przede wszystkim korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – przypominają funkcjonariusze.

W przypadku, gdy nie ma ścieżki rowerowej, użytkownik hulajnogi elektrycznej jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h. Policja przypomina o ograniczeniu prędkości dla kierujących hulajnogą elektryczną, które wynosi 20 km/h, zarówno w przypadku ścieżki rowerowej, jak i drogi, której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h.

Jeśli nie ma ani ścieżki rowerowej, ani odpowiedniej jezdni, można hulajnogą jechać po chodniku z „prędkością zbliżoną do prędkości pieszych”. Ponadto kierujący hulajnogą powinni na chodnikach ustępować pierwszeństwa pieszym i nie utrudniać im ruchu. Za przekroczenie prędkości grożą mandaty. Zbliżając się do przejścia dla pieszych, użytkownik hulajnogi elektrycznej powinien z niej zejść – identycznie jak w przypadku roweru – i przeprowadzić ją na drugą stronę.

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagana jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany. Policjanci przypominają, że poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10. roku życia jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej.