Firma Strabag za 1,94 mln złotych wykona modernizację drogi w Chominie. Inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie wspólny projekt Powiatu Kamieńskiego oraz Gminy Świerzno dotyczący przebudowy. To jedno z założeń proinwestycyjnego budżetu Gminy na ten rok.

Zadanie obejmuje poszerzenie jezdni, jej wzmocnienie, przebudowę chodników, zjazdów, zatoki autobusowej, elementów odwodnienia, wyniesienia jezdni w zakresie wynikającym z nowej niwelaty. Szerokość drogi ma wynieść 5,5 metra. Zadanie opiewające na kwotę 2 mln złotych uzyskało 52% dofinansowanie.

– Ta droga to bardzo ważny element tegorocznej strategii inwestycyjnej naszej gminy, dzięki czemu Chomino bardzo zyska. Modernizacja drogi powiatowej przez miejscowość Chomino zostanie zrealizowana we współpracy pomiędzy gminą Świerzno a Powiatem Kamieńskim. Dziękuję radnym naszej gminy i staroście kamieńskiemu za poparcie tej inwestycji – mówił wójt Radosław Drozdowicz.