O roku działania w czasie pandemii, sytuacji budżetowej, nieustannie spłacanym zadłużeniu gminy, inwestycjach strukturalnych oraz wielu różnych elementach przeczytamy w raporcie o stanie Gminy Kamień Pomorski przedłożonym przez Burmistrza Kamienia Pomorskiego. Dokument liczący 42 strony zawiera swoiste podsumowanie wszystkich najważniejszych wydarzeń, danych oraz statystyk obejmujących Gminę. 

Jak czytamy w dokumencie, w Gminie Kamień Pomorski, podobnie jak w całym kraju mamy do czynienia z nieustannie malejącą liczbą ludności. Na stałym poziomie utrzymuje się za to liczba mieszkańców wsi.

Budżet samorządu w tym roku przekroczył kwotę 69 mln złotych. Pokazuje on, iż na przestrzeni pięciu ostatnich lat udało się zredukować dług publiczny Kamienia Pomorskiego o blisko 10 mln złotych.

W minionym roku w związku z pandemią zmieniono czasowo działanie Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej i wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Praca odbywała się zdalnie, sesje Rady również zdalnie lub hybrydowo. W Urzędzie ograniczono ilość interesantów w zależności od obowiązujących rozporządzeń regulujących zasady obostrzeń, nakazów i zakazów. Dyżury Burmistrza w zakresie skarg i wniosków mieszkańców odbywały się mailowo i telefonicznie. Sytuacja wymagała dostosowania Urzędu do pracy zdalnej.

Zakupiono laptopy dla pracowników oraz radnych do pracy zdalnej a także wyposażono salę sesyjną w zestaw mikrofonów. Gmina zakupiła dla szkół laptopy do nauki zdalnej z przeznaczeniem dla uczniów. Wszystkie jednostki organizacyjne gminy były wyposażane wielokrotnie w środki ochrony osobistej oraz urządzenia odkażające, a w stanie zagrożenia przeprowadzano dezynfekcje w jednostkach. Mieszkańcom gminy rozdano maseczki w pierwszej fazie pandemii. Odwołano większość imprez kulturalnych i sportowych.

Łącznie na działania związane z COVID 19 przeznaczono w budżecie gminy 379 200, 40 zł. Zakupione środki ochrony zostały przekazane również do gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego jednostka w Kamieniu oraz Szpitala. Zakupiony respirator został przekazany do Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie przy ul. Arkońskiej (szpitala covidowego).

 

Z raportem można się zapoznać, po kliknięciu na link: Przeczytaj raport o stanie Gminy Kamień Pomorski