Gmina Kamień Pomorski ogłasza przetarg na przebudowę drogi gminnej – ulicy Garncarskiej w Kamieniu Pomorskim wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia drogowego. Inwestycja uzyskała maksymalne, zewnętrzne dofinansowanie wynoszące 80%. 

Prace obejmują roboty przygotowawcze, wykonanie podbudowy, ułożenie krawężników, nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie schodów i dojść do budynków, ustawienie znaków, słupków blokujących oraz zamontowanie oświetlenia.