Powiat Kamieński ogłosił przetarg na rozbudowę drogi powiatowej na odcinku Laska – Recław. Droga o łącznej długości 3228 metrów. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę odcinka istniejącej drogi powiatowej od miejscowości Laska do miejscowości Recław, w gminie Wolin, o łącznej długości 3228 m, m.in. poprzez wycinkę drzew, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z poszerzeniami, budowę i przebudowę ciągów pieszych w terenie zabudowanym, budowę zatoki autobusowej, budowę i przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych, remont przepustów pod koroną drogi, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Szacowany koszt inwestycji wynosi 8.000.000,00 zł, z czego dofinansowanie, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edycja PGR, wyniesie 7.840.000,00 zł, co stanowi 98%. Czy tym razem uda się przeprowadzić inwestycje? W 2018 roku w wyniku szeregu odwołań jednej z mieszkanek środki na przebudowę przepadały.