Ponad 11 mln złotych otrzymał Powiat Kamieński na ten cel z rządowego programu Polski Ład. Blisko 6 kilometrowy odcinek ścieżki ma mieć swój początek na skrzyżowaniu ulicy Mickiewicza w Wolinie, a kończyć się w miejscowości Unin.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie ciągu pieszo – rowerowego o nawierzchni bitumicznej. Z uwagi na pas drogowy oraz istniejące zadrzewienie – chodzi o aleję drzew wpisaną do rejestru zabytków Wolin – Darzowice – Unin zaproponowano zlokalizować ciąg o szerokości zmiennej 2,5 – 3 metry. Nie przewiduje się wycinki drzew w alei.