Tomasz Hinc, nowy wojewoda zachodniopomorski już rozpoczął urzędowanie. Uroczystość wprowadzania go na urząd trwała godzinę. Pojawili się m.in. Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych, jego zastępca Paweł Szefernaker, posłowie PiS, prezydent Szczecina Piotr Krzystek, jego zastępca Marcin Pawlicki. Nie zabrakło tez arcybiskupa Andrzej Dzięgi.

Joachim Brudziński ujawnił jak długo trwało namawiania Hinca do nowej funkcji. Przejście na stanowisko wojewody będzie dla Hinca finansowym wstrząsem. Jako wiceprezes zarządu całej Grupy Azoty otrzymywał miesięcznie 51,5 tys. zł – dwukrotnie więcej niż w totolotku (26 tys. zł ). Wiceprezesem został 14 marca 2016 roku i w 2016 roku zarobił na tym stanowisku blisko pół miliona: 489,80 tys. zł. Jego dochody uzupełniają 122,53 tys. zł za 2,5 miesiąca pracy w Totalizatorze i 31,16 tys. zł diety radnego. Roczny dochód radnego Hinca za cały 2016 r. to 643,49 tys. zł. W 2015 r. Hinc zarobił 349 tys. zł (318 tys. zł w totolotku i 31 tys. zł z tytułu mandatu radnego). Dobra zmiana zwiększyła roczny dochód Hinca o 294,49 tys. zł. Tymczasem pensja wojewody to miesięcznie „tylko” około 11 tys. zł.

Od razu się zgodził. Nie było żadnych targów, negocjacji. Trwało to tak długo, bo jako wiceprezes Azotów musiał pozamykać wszystkie swoje sprawy. Hin to mój przyjaciel i świetny menadżer i urzędnik. Będzie musiał się starać, bo poprzednicy zawiesili poprzeczkę bardzo wysoko – mówił minister.

Dziękuję za ta piękną mowę – odwzajemnił się ministrowi nowy wojewoda. Widać było, że jest trochę stremowany nową rolą. Zapowiedział, że wszystkie planowane inwestycje w województwie (drogi ekspresowe, pogłębianie toru wodnego, rozwój przemysłu stoczniowego) zostaną zrobione. – To dla mnie wielki honor i zaszczyt, ale też poczucie odpowiedzialności, która w tym momencie spoczywa na urzędzie, na mnie osobiście – mówił Hinc.

Tomasz Hinc ma 44 lata. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 1997-2007 był nauczycielem akademickim w szczecińskich szkołach wyższych, specjalizacja w dziedzinach: Organizacji i zarządzania, Zarządzania zasobami ludzkimi, Socjologii oraz Public Relations. Od 2007 r. był doradcą Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. w Warszawie, następnie w latach 2007 – 2016 pełnił funkcję dyrektora Oddziału XV Totalizatora w Szczecinie, w 2008 roku był p.o. dyrektora Oddziału XIII Totalizatora w Zielonej Górze, a w latach 2013-2016 był również dyrektorem Oddziału XVII Totalizatora w Koszalinie.