W minioną środę (20 lutego 2019 roku) odbyły się wybory w sołectwie Dziwnów Górny. Po przeprowadzonym głosowaniu (w którym wzięło udział 89 mieszkańców), funkcję sołtysa objęła pani Emilia Szafran.

Nowa sołtys pokonała Włodzimierza Hewelta. Wraz z jej wyborem ukonstytuowała się nowa Rada Sołecka, w skład której zostali wybrani: Czubak Sławomir, Kubacka Małgorzata, Lewandowska Anna, Smoter Grzegorz, Sokół Emilia, Strzałkowska Monika, Szeszko Elżbieta.