Po 10 latach na stanowisku prezesa zarządu Lokalnej Grupy Działania, Marek Matys rezygnuje. Jego miejsce zajęła mieszkanka Ładzina, pani Karolina Cackowska (na zdjęciu pierwsza z prawej). 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” jest stowarzyszeniem. Zostało ono powołane w 2008 roku, w celu efektywnego pozyskiwania i zarządzania środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na obszarze gminy Wolin, Golczewo i Świerzno. W marcu 2015 roku obszar działania LGD został poszerzony o pozostałe gminy powiatu kamieńskiego. Obecnie partnerami LGD są: Gmina Wolin, Gmina Golczewo, Gmina Świerzno, Gmina Dziwnów, Gmina Międzyzdroje, Gmina Kamień Pomorski. Celem nadrzędnym LGD jest podejmowanie wszelkich inicjatyw na rzecz szeroko rozumianego rozwoju obszarów wiejskich.

– Przez 10 lat starałem się sprawować obowiązki Prezesa Zarządu LGD „Partnerstwo w Rozwoju” jak najlepiej, z pożytkiem dla naszej lokalnej społeczności. Dzisiaj, na skutek mojej rezygnacji, przestałem pełnić funkcję Prezesa Zarządu. Jeszcze raz dziękuję pracownicom biura Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w Rozwoju” oraz wszystkim członkom stowarzyszenia za współpracę i wiele mile spędzonych chwil. Życzę naszemu Stowarzyszeniu dalszego rozwoju i owocnej pracy – napisał Marek Matys.

To między innymi ze środków LGD w okolicznych gminach powstają siłownie plenerowe, świetlice czy dofinansowanie zyskują różnego rodzaju inicjatywy i spotkania.

Nowa prezes Karolina Cackowska jest radną Rady Miejskiej obecnej kadencji. – Na dzień dzisiejszy zapoznaje się z wszystkimi materiałami. Wiem, że wszystko jest w dobrej kondycji, chce kontynuować i utrzymać działania podjęte przez Pana Matysa, bo wszystko było prowadzone bardzo dobre. Swoimi działaniami będę starała się pomóc paniom, które wykonują tą mrówczą prace, dzięki któremu Stowarzyszenie funkcjonuje – podkreśla w rozmowie z naszą redakcją nowa Prezes Zarządu.