Po blisko dwóch latach, Kontradmirał Włodzimierz Kułagin żegna się z funkcją dowódcy 8. Flotyllą Obrony Wybrzeża. Po zdaniu obowiązków, dowodzenie Flotyllą objął komandor Piotr Sikora. Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej, kontradmirał Kułagin został wyznaczony na stanowisko Szefa Zarządu Uzbrojenia Inspektoratu Marynarki Wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej kontradmirał Włodzimierz Kułagin został wyznaczony na stanowisko Szefa Zarządu Uzbrojenia Inspektoratu Marynarki Wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Nowym dowódcą 8 Flotylli Obrony Wybrzeża został komandor Piotr Sikora.

– Dziękuję za dotychczasową służbę. To również Pana zasługa, że Flotylla jest dzisiaj w dobrym stanie. Jest to możliwe dzięki chociażby podpisanej w ubiegłym roku przez wicepremiera ministra Ministerstwo Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak umowie na dostarczenie trzech kolejnych niszczycieli min typu Kormoran II. Marynarka Wojenna RP musi dysponować najnowocześniejszym sprzętem, aby móc wykonywać swoje zadania. Jednocześnie życzę wielu sukcesów na stanowisku Szefa Zarządu Uzbrojenia – Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych – powiedział Wojewoda Zachodniopomorski.

Uroczystość przekazania obowiązków rozpoczęła się od parady burtowej. Oficerowie zdający i obejmujący obowiązki, w towarzystwie zaproszonych gości, przyjęli z pokładu motorówki hydrograficznej MH-1 paradę burtową okrętów stacjonujących w Porcie Wojennym Świnoujście. Złożono również wiązankę kwiatów pod pomnikiem „Tym, którzy przywrócili Pomorze macierzy”. Na uroczystej zbiórce pododdziałów flotylli, meldunek o zdaniu i przyjęciu obowiązków przyjął Inspektor Marynarki Wojennej wiceadmirał Jarosław Ziemiański.

„Jestem przekonany, że wspólnie będziemy dalej szli właściwym kursem. Czasem to morze będzie spokojne, a czasem wzburzone, ale przecież nic tak dobrze nie kształtuje charakterów i buduje profesjonalizmu jak te wzburzone wody.”  – powiedział w swoim przemówieniu dowódca 8FOW komandor Piotr Sikora zwracając się do nowych podwładnych. Na zakończenie wyraził uznanie za czas dowodzenia flotyllą przez kontradmirała Kułgina: „Chciałbym podziękować mojemu poprzednikowi – Panu kontradmirałowi Włodzimierzowi Kułaginowi. To w duże mierze jego zasługa, że Flotylla jest dzisiaj w tak doskonałej formie i z takimi perspektywami. Panie Admirale, życzę powodzenia i satysfakcji na nowym stanowisku służbowym.”