Burmistrz Maciej Zieliński ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora.