Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim uprzejmie informuje, o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 7 lipca do godziny 15:30 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski.

Oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim”, z dodatkowym dopiskiem: „Nie otwierać przed 07 lipca 2023 roku”.

Załączniki