Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach. Czego oczekuje się od kandydatów? Do kiedy można składać dokumenty? Przeczytajcie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 19 lipca 2022 roku do godziny 15:30 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski. Oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach”, z dodatkowym dopiskiem: „Nie otwierać przed 19 lipca 2022 roku”.

Ze szczegółami można się zapoznać klikając na link
http://bip.powiatkamienski.pl/aktualnosc/nabor-na-wolne-stanowiska-urzednicze/1896-zarzad-powiatu-w-kamieniu-pomorskim-oglasza