Zgodnie z zapowiedziami, gmina Kamień Pomorski ogłosiła kolejny przetarg na przebudowę wraz z utrzymaniem ulicy Kopernika, Kilińskiego oraz Mieszka I w Kamieniu Pomorskim. Pierwszy wybór Partnera Prywatnego wygrany przez spółkę Emwalk Investments z Warszawy Dogana Türkekula został unieważniony z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. 

Inwestycja związana z przebudową trzech ulic w centrum Kamienia Pomorskiego otrzymała dofinansowanie z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Ma być realizowana w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego. Gmina oprócz wymiany nawierzchni ponad kilometrowego odcinka drogi, całkowicie zmodernizuje otoczenie poprzez wymianę ciągów pieszych, montaż elementów małej architektury i nasadzenie drzew. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania kanalizacji deszczowej, odwodnienia oraz sieci wodociągowej. Wymieniona zostanie także dotychczasowa sieć oświetleniowa.