Gmina Kamień Pomorski zaprezentowała harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Kamienia Pomorskiego oraz obszarów wiejskich. Będą one realizowane od kwietnia do końca czerwca przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych z miasta Kamień Pomorski zostaną podane osobną informacją. Po podaniu informacji o niniejszym terminie, zainteresowani odbiorem mieszkańcy Kamienia Pomorskiego, proszeni są o zapisywanie się na listę podając: dane adresowe, rodzaj gabarytu lub sprzętu RTV i AGD. Zgłoszenia dotyczące punktów odbioru z terenu miasta Kamień Pomorski przyjmuje „ Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” Sp. z o.o. ul. Szczecińska 2 w Kamieniu Pomorskim nr tel.: 91 38 20 888 wew.18 w godz od 8:00 do 14:00. Osoby wpisane na listę, proszone są o wystawienie – w dniu wywozu – odpadów wielkogabarytowych przed posesję. Odpady należy wystawić w godzinach rannych do godz. 7:00 lub wieczorem – wcześniej.