W ostatnim możliwym dniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wpływa odwołanie dotyczące przebudowy drogi Recław – Laska. Tym samym inwestycja, na którą to udało się pozyskać powiatowi kamieńskiemu środki z kilku różnych źródeł stanęła pod znakiem zapytania. 

Łączny koszt przebudowy drogi oszacowano na kwotę 3,6 mln złotych. Powiat Kamieński dołoży do zadania 600 tysięcy złotych. Sporą pulę miały stanowić środki zewnętrzne. W grudniu 2017 roku uchwalając budżet, Rada przesądziła o przebudowie. 21 listopada 2017 roku Burmistrz Wolina wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Od tej decyzji złożono odwołanie.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w lutym br. uchyliło decyzję Burmistrza Wolina. SKO nie bazowało jednak na przedstawianych zarzutach, mówiących o potrzebie wytyczenia nowej trasy, niewycinaniu drzew oraz ratowaniu nietoperzy, a braku opinii z nowo utworzonej instytucji Wody Polskie. Na etapie składania dokumentów, nie było to wymagane gdyż ta instytucja nie istniała.

Decyzja Kolegium oznaczała, że wszystkie procedury musiały rozpocząć się od nowa. Urzędnicy je przeprowadzili, jednak jak poinformował naszą redakcję Marek Matys, w ostatnim możliwym dniu, do SKO wpłynęło odwołanie. – Obawiam się, że możemy stracić przez to kilka milionów złotych dofinansowania – mówi krótko wicestarosta.