Jest dofinansowanie dla wspólnego projektu Powiatu Kamieńskiego oraz Gminy Świerzno dotyczące przebudowy drogi w Chominie. Inwestycja, która z niezrozumiałych powodów w trakcie jednej z komisji Rady Gminy wzbudziła szereg kontrowersji, a nawet sprzeciw trójki świerznowskich radnych ostatecznie dojdzie do skutku dzięki Funduszowi Odbudowy Gruntów Rolnych.

Ta droga to bardzo ważny element tegorocznej strategii inwestycyjnej naszej gminy, dzięki czemu Chomino bardzo zyska. Modernizacja drogi powiatowej przez miejscowość Chomino zostanie zrealizowana we współpracy pomiędzy gminą Świerzno a Powiatem Kamieńskim. Dziękuję radnym naszej gminy i staroście kamieńskiemu za poparcie tej inwestycji – mówi wójt Radosław Drozdowicz.

Choć przebudowa mocno zdegradowanej drogi wydaje się oczywista, to nie każdy radny Gminy Świerzno od samego początku wyrażał akceptacje dla pomysłu Radosława Drozdowicza. Radni Krystian Sominka, Lidia Sudnik i Jan Szymczyk podczas posiedzenia grudniowych komisji głosowali przeciwko budżetowi.

Zadanie opiewające na kwotę 2 mln złotych uzyskało 52% dofinansowanie.