Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu wójtowi Rewala – Robertowi S. Prokurator zarzuca mu, że w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2016 r., przekroczył swoje uprawnienia m.in. zawierając umowy z parabankami oraz związane z nimi umowy dotyczące restrukturyzacji powstałego zadłużenia, czym naraził gminę na stratę ok. 21 mln zł.

Ponadto Robertowi S. zarzuca się to, że od 8 do 9 kwietnia 2014 r. wykonując obowiązki na stanowisku wójta gminy Rewal, umyślnie przekroczył uprawnienia, w ten sposób, że działając wspólnie w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, a także korzystając z pomocy innej ustalonej osoby przywłaszczył 17 765 zł.

Akt oskarżenia objął również Seweryna B., Artura M. i Iwonę S. – pełniących kolejno obowiązki skarbników gminy Rewal. Sewerynowi B. zarzuca się, że jako funkcjonariusz publiczny umyślnie przekroczył uprawnienia oraz nie dopełnił ciążących na nim obowiązków, m.in. poprzez nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych. Aktem oskarżenia objęto również osoby, z którymi Robert S. współdziałał w zakresie przywłaszczenia pieniędzy na szkodę gminy.

Śledztwo wykazało, że w gminie Rewal w okresie objętym przedmiotem postępowania doszło do nieprawidłowości z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej oraz budżetowej, a także naruszenia przepisów ustawy o finansach publicznych. W toku prowadzonego śledztwa wobec Roberta S. prokurator zastosował środki zapobiegawcze, m.in. w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego, a także zawieszenie w czynnościach służbowych od 23 czerwca ub.r.

Byłemu wójtowi Rewala Robertowi S., Sewerynowi B. i Iwonie S. grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10, zaś Arturowi M. – do lat 3. Podejrzanym współdziałającym w przywłaszczeniu pieniędzy grozi pozbawienie wolności do lat 5.

źródło:
Mirosław Kwiatkowski
Kurier Szczeciński